Kanalizační síť a její opravy, údržba nebo výstavba

Jestliže dojde k poruše a havárii kanalizace, pak je před opravou této havárie důležité znát detailnější informace – o profilech, o sklonu nebo o ohybech jednotlivých součástí celé sítě, aby bylo možné předejít dalším možným poškozením sítě nebo našeho technického vybavení.
Kanalizace, kanalizační síť, její opravy, údržba nebo výstavbaje oborem, kterému se věnujeme již mnoho let a využíváme k tomu tu nejmodernější techniku.

Kanalizace – trasování

V nabídce našich služeb najdete i tzv. trasování kanalizace. K trasování přistupujeme v případě, že nemáme k dispozici podrobnější informace o dané kanalizační síti nebo přípojce. V takovýchto případech je totiž dostupná dokumentace neúplná, nebo neodpovídá skutečnosti anebo zcela chybí. Detailnější popis trasování pomocí radiosondy najdete na našich internetových stránkách.