Sociální vyčleněnost

Stále v naší vlasti přibývá sociálně vyloučených lokalit a obyvatel. Stále musí místní samospráva a státní úřady řešit problémy, které v naší zemi za totalitního režimu byly naprosto neznámé v praktickém životě, a lidé se o nich dozvídali jenom ze zpráv z kapitalistických států.

Negativní jevy

Nezaměstnanost, bezdomovectví, nevzdělanost, hladovějící děti, nakažlivé nebezpečné nemoci, masivní prostituce, enormní nárůst kriminality, zejména v oblasti majetkové trestné činnosti – tedy krádeže a loupeže. To vše je jen nepatrná část všech negativních jevů kapitalistického a takzvaně demokratického společensko-ekonomického systému. Naštěstí osvětovou a sociální práci nebývalého rozsahu se dosahuje díky letákům hypermarketů, které umožňují i chudým lidem včas navštívit obchod a v akci si koupit kvalitní, ale levné zboží.